Informasjon

Her finn du informasjon som gjelder heile Tryggheim skular.

Bruk knappane under til å navigere gjennom sida.

 

Alle opplysninger skolen registrerer om søkere, ansatte, elever og foresatte behandles etter Personopplysningsloven for å sikre at de er tilgjengelige bare for dem som trenger dem, er korrekte og ikke kommer på avveier.

 

Velkomen til elevstemnet 2024 - laurdag 22.juni

Påmeldingsfristen er gått ut. Ønsker du å delta kan du sende e-post til tstrand@tryggheim.no innen onsdag 19. juni.

Påmelding

Invitasjon

Frå folkehøgskuletida:

70-årsjubilantar, dei som gjekk på Tryggheim 1953-54

60-årsjubilantar, dei som gjekk på Tryggheim 1963-64

50-årsjubilantar, dei som gjekk på Tryggheim 1973-74

 

Desse får skriftleg innbyding i mars.

 

Frå vidaregåande:

40-årsjubilantar, dei som gjekk på Husstell, Tømmer, Snikkar, Elektro 1983-84.

 

30-årsjubilantar, avgangselevar 1994, og dei som gjekk saman med desse i to år, men slutta i 1993

20-årsjubilantar, avgangselevar 2004, og dei som gjekk saman med desse i to år, men slutta i 2003

10-årsjubilantar, avgangselevar 2014 og dei som gjekk saman med desse i to år, men slutta i 2013

Desse får ikkje skriftleg innbyding, men me ber eldsjeler blant dykk ta initiativ via Facebook etc. for å oppmode medelevar til å kome på elevstemnet.

Ta gjerne kontakt med Tryggheim for å få hjelp til namnelister.

 

 

Program:

11:30 Oppstart med kaffe og drøs og omvisning (12:00) for dei som vil

13:00 Samling i møtesalen. Fotografering etter samlinga

14:30 Festmiddag

16:00 Samling i årskull-grupper til utpå kvelden

 

 

Vi håpar å sjå deg på Tryggheim denne dagen. Elevstemnet er gratis, men det vert høve til å gje ei gåve til Tryggheim.

Dersom du treng overnatting, må du dessverre ordne det sjølv, utanom Tryggheim.

Ver venleg å spreie denne informasjonen om elevstemnet, i tilfelle noen ikkje får invitasjon.

 

Helsing elevstemnekomiteen

 


Bildene kan lastes ned her frem til 01.juni 25 – last ned her.

Tryggheim; Ein skule for LIVET!

Det er nå over 100 år sidan Tryggheim blei etablert i 1919, og framleis står skulen stødig med eit stadig veksande elevtal. Opp gjennom åra har tusenvis av elevar blitt utrusta fagleg, åndeleg og sosialt gjennom skule og fritidstilbod her ved Tryggheim Skular. Vårt ønske er å få bety ein forskjell for elevane våre med fokus på læring, vekst og tru.

Ta ein kikk på videoen under for å høyre kva Tryggheim har betydd for nokre av elevane våre.

Tryggheim 2030
For å gi elevane våre ein god kvardag, ønsker me at dei skal få vera på ein skule som er tilpassa dei og som legg til rette for læring og sosial trivsel. I januar 2023 stod ei oppussa kantine med nye møbler klar, til gleda for både elevar og tilsette.

Innan 2030 er ønske vårt at me skal få på plass nytt internat og nytt skulebygg.

For å kunne gjennomføra dette, treng med di hjelp og støtte, først og fremst gjennom bønn. I tillegg kan du gi ei gåve, både for å kunne ivareta det me har, men òg for at skulepengane blir verande så låge at flest mogleg skal få kunne gå her. Som friskule mottek me avgrensa støtte samanlikna med offentleg skule, og sett difor veldig pris på om du har moglegheit og lyst til å støtte oss økonomisk.

Du kan anten bli fast givar, eller gi oss ei enkelt gåve via giversidene våre. På givarsidene kan du velje å gi gåve til dei enkelte prosjekt. Takk for all støtte i form av bønn og gåver!

Vil du gje ei gåve ved betaling til skulens bankkonto kan du få kontonummer frå vår økonomileiar Eivind Svensen på mobil: 905 88 461.

Takk for din støtte i form av bønn og gaver.

«Tryggheim har gitt meg dei beste vennene i livet, det har rett og slett vore dei to beste åra av livet.»
- Mats, Klepp

Komande innsamlingsprosjekt

  • Nytt undervisingsbygg
  • Nytt internat
  • Elevstove
  • Utstyr til trimrom

Tidligare prosjekt

  • 2022: Oppgradering kantine
  • 2019: Nye klasserom, grupperom og matsal
  • 2016: Ungdomsskule - byggetrinn II
  • 2015: Utvidelse naturfagavdeling og skolekjøkken

Tryggheimhelsing

Fire ganger i året kommer glimt fra Tryggheim skular i form av Tryggheimhelsing. Med bladet ønsker vi å holde Tryggheims venner og skolens elever oppdatert på det som skjer i regi av skolen.

Tryggheimlesing kan leses på nett, eller du kan abonnere i papirutgave.

Har du enda ikke blitt abonnent Tryggheimshelsing kan du bestille via e-post her.

2024

2023

 

2022

   

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Last ned og les siste Tryggheimhelsing her!

2024-utgaver: 1  2

2023-utgaver: 1  2  3  4

2022-utgaver: 1  2  3  4

2021-utgaver: 1  2  3  4

2020-utgaver: 1  2  3  4

2019-utgaver: 1  2  3  4

2018-utgaver: 1  2  3  4

2017-utgaver: 1  2  3  4

2016-utgaver: 1  2  3  4

2015-utgaver: 1  2  3  4

2014-utgaver: 1  2  3  4

2013-utgaver: 1  2  3  4

2012-utgaver: 1  2  3  4

2011-utgaver: 1  2  3  4

Mot høgare mål

Du får 290 sider spanande Tryggheim-historie frå dei siste 100 åra.

Her finn du kanskje bilde av deg sjølv, helsing frå alle russepresidentane frå 1983-2019, intervju med tidlegare elevar og tilsette, pluss mange bilde frå turar og tun frå 1919-2019.

Pris
200,- pr. bok
245,- pr. bok ink. porto

Betal med Vipps 699214

Send bestilling til post@tryggheim.no

 

Personvernerklæring Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Ok», samtykker du i bruken av slike teknologier. Mer info