Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven forplikter oss til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge risiko for negativ effekt og skade forårsaket av egen virksomhet eller i vår leverandørkjede, og gjøre rede for hvordan vi forebygger og følger opp hvordan vår virksomhet håndterer mulige og faktiske negative konsekvenser av vår virksomhet.

 

Tryggheim skular tilbyr undervisning til ungdommer ut fra et kristent livssyn. Internatdrift, utleie av personalboliger og drift av eiendomsmasse er aktivitet som støtter opp om formålet ved skolen. Tryggheim vil jobbe for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, sosiale forhold og miljø. Sentralt i arbeidet vil være interne etiske kjøreregler og etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere.

 

Aktsomhetsvurderinger

Vårt arbeid med ivaretakelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Figur 1. er hentet fra OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Vi har gjennomført en overordnet risikovurdering av våre leverandører for perioden juli til desember 2022 hvor samlet omsetning utgjorde mer enn kr 100.000,-. Det er gjort en risikovurdering ut fra bransje, produkt og egenvurdering av risiko og mulighet for påvirkning av leverandør.

Vurdering ut fra bransje og produkt er gjennomført ut fra liste over risikobransjer som fremgår i vedlegg B og høyrisikoliste over produkter som fremgår i vedlegg C i konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov.

Egenvurdering har vært en særskilt gjennomgang av leverandører innen høyrisiko-kategori for produkt og bransjer. Vi har vurdert mulighet for påvirkning mot leverandør og vurdert hvordan og i hvilken grad leverandøren arbeider aktivt for å forebygge mulige og faktiske negative påvirkning eller skade for mennesker, samfunn og miljø. I vurderingen har en gått gjennom nettsidene til utvalgte leverandører for å se på retningslinjer og tiltak virksomhetene har for å ivareta et ansvarlig og bærekraftig næringsliv.

Informasjonsplikt og redegjørelse

Styret i Tryggheim Skular AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt daglig leder (rektor) ansvar for skolens etterlevelse av den.

Spørsmål vedrørende Tryggheim sin etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til: okonomi@tryggheim.no

Redegjørelse om Åpenhetsloven

Se redegjørelse om aktsomhetsvurderinger for 2022 i henhold til åpenhetsloven: Redegjørelse om åpenhetsloven Tryggheim skularPersonvernerklæring Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Ok», samtykker du i bruken av slike teknologier. Mer info